Wednesday, 15 June 2016

Prawns Pulav ( कोलंबी भात )


English

Delicious pulav made with prawns and basmati rice .

Use of less spices and coconut milk gives this pulav a very mild and  aromatic flavour .

Serve it hot, garnished with fresh chopped coriander leaves .


Ingredients :

1 cup......................white prawns ( shelled and thread removed)
2 cups.....................basmati rice
1........................onions ( finely chopped)
2 tbsp.................ginger garlic paste
1 tbsp.................red chilly powder
1 tsp...................turmeric powder
1/2 tsp.................. garam masala ( only cloves, cardamom and cinnamon)
1 tsp.....................dhana jeera powder
1 cup....................coconut milk
3 cups ...................water
2 tbsp...................oil
fistful....................coriander leaves ( chopped)

Method :

Remove the shells of the prawns and the black thick thread inside.

Wash them thoroughly .

Apply all dry masalas, ginger garlic paste and salt and marinate the prawns for 1 hour.

In a non stick vessel add oil and saute onions till golden in color.

Add marinated prawns and stir fry till all the water evaporates.

Remove the prawns and in same oil add washed basmati rice and stir fry it.

The rice grains give out nice aroma after 5/10 minutes.

Now again add the prawns , coconut milk and water and cook till done on  slow flame.

Cover the lid and cook for around 20 to 30 minutes.

While serving add the chopped coriander leaves and served with roasted papad and raita.


मराठी 

कोलंबी आणि बासमती तांदळाचा स्वादिष्ट पुलाव .
कमी मसाले आणि नारळाच्या दुधामुळे हा पुलाव कमी मसालेदार आणि रुचकर होतो .
वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरून गरमा गरम कोलंबी पुलाव वाढा .


साहित्य : 

१ कप ......................सफेद पाण्यातील कोलंबी ( कवच सोलून आणि आतील काळा दोरा काढून )
२ कप .....................बासमती तांदूळ
१  ........................कांदा ( बारीक चिरून )
२ टे स्पू ................. आले लसून पेस्ट
१ टे स्पू ................. लाल तिखट
१ टी स्पू ...................हळद
१/२ टी स्पू .................. गरम मसाला ( फक्त लवंग , दालचीनी आणि वेलची पावडर  )
1 टी स्पू ....................dhana jeera powder
१ कप .................... नारळाच दूध
३ कप  .................. पाणी
2  टे स्पू ................... तेल
मुठभर ................... कोथिंबीर ( बारीक चिरून )

कृती :


कोलंबीचे कवच काढून मधला काळा दोरा काढून कोलंबी स्वच्छ धुवून घ्यावी .

कोलंबीला हळद , लाल तिखट , गरम मसाला , आले लसून पेस्ट  आणि मीठ लावून १ तासभर ठेवावी .

एका नॉन स्टीक भांड्यात तेल गरम करून कांदा सोनेरी रंगावर परतून घ्यावा .

मग कोलंबी घालून सगळे पाणी आटे पर्यंत नीट परतावे .

मग परतवलेली कोलंबी बाजूला काढून त्याचं तेलात नीट धुतलेला बासमती तांदूळ परतावा .

५ / १० मिनिटांनी तांदळाचा खमंग वास आला की कोलंबी , नारळाच दूध आणि पाणी घालून नीट ढवळावे .

वरून झाकण ठेवून २0 ते ३० मिनिटे पुलाव शिजवावा .

गरमा गरम पुलाव वाढताना वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरावी आणि सोबत पापड आणि रायते वाढावे .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...